UEFA C lisens trenerkurs

Påmelding til trenerkurs

Trener 1/B-kurset har fått en ny utgave. Det nye kurset heter nå UEFA C-lisens kurs som fortsatt består av 4 del kurs og tilpasset trening på ulike alderstrinn.

Omfang: Del kursene består av 16, 20, 16 og 20 timer – til sammen 72 timer.

For hvem:

Kurset er for alle trenere og lagledere i barn- og ungdomsfotballen. Det er mulig å gjennomføre deler av C-lisenskurset, men man må starte med delkurs1. For de som blir autorisert med C-lisens og har planer om og senere gå UEFA B-lisens trenger man alle 4 del kursene.

Kostnader:

I og med at vi er i startgropen for vårt samarbeid så er våre midler veldig begrenset foreløpig. Derfor blir det ekstra kostnader dette året ca. 1000,- for hvert del kurs. Inklusive materiell/bøker.

Vi tar sikte på å gjennomføre hvert del kurs over 14 dager med 2 kvelder pr. uke, mest sannsynlig mandag og onsdag. Del kurs 1 vil bli holdt i første del av desember også fortsetter vi med del kurs 2 i januar, del kurs 3 i februar og til slutt del kurs 4 i mars. Vi holder på med å finne ut hvor det skal avvikles så dette er ikke helt klart enda, men blir enten på Melløs, Amfi eller på Kambo.

Her er datoer som er satt. Kurset vil foregå på klubbhuset til Kambo, både teori og praksis.

Delkurs 1

Tirsdag                 06.des  kl 17-21
Torsdag                08.des  kl 17-21
Tirsdag                 13.des  kl 17-21
Torsdag                15.des  kl 17-21

Delkurs 2

Tirsdag                 10.jan    kl 17-21
Torsdag                12.jan    kl 17-21
Tirsdag                 17.jan    kl 17-21
Torsdag                19.jan    kl 17-21

Delkurs 3

Tirsdag                  07.feb    kl 17-21
Torsdag                 09.feb    kl 17-21
Tirsdag                  14.feb    kl 17-21
Torsdag                 16.feb    kl 17-21

Delkurs 4

Tirsdag                 06.mar    kl 17-21
Torsdag                08.mar    kl 17-21
Tirsdag                 13.mar    kl 17-21
Torsdag                15.mar    kl 17-21

Vi håper at så mange som mulig av klubbene velger å sende sine trenere og lagledere på dette. Jo flere vi blir, jo billigere kan vi tilby kurset.

Instruktør: Marcus Walfridsson.

Spørsmål: Marcus Walfridsson 47357981 – Martin Mikalsen 93248689

Påmelding skjer til Martin Mikalsen på mail  martin.mikalsen@ksdsoftware.com

Påmeldingsfrist: 1.desember.

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design