Tøffe økonomiske krav for å beholde lisensen

Tøffe økonomiske krav for å beholde lisensen

Det venter tøffe økonomiske krav for at Moss FK beholder lisensen.

NFFs vedtak er klart

Tidligere denne uka kom Norges Fotballforbund (NFF) sitt vedtak vedrørende vår handlingsplan for perioden 2018-20. Dette er en plan MFK ble pålagt å utarbeide i vår, og bakgrunnen er at vi ble plassert i «rød sone» i det økonomiske oppfølgingssystemet til NFF – hovedsakelig på grunn av at vi fortsatt har negativ egenkapital.

Handlingsplanen har allerede siden i sommer vært den viktigste overordnede planen for klubben i den tre-års-perioden vi nå er inne i (2018-20). Konsekvensene dersom vi ikke oppnår de økonomiske kravene som stilles til oss av NFFs klubblisensnemd er alvorlige: poengtrekk for A-laget i serien i 2019 og 2020, og i 2021 fratatt lisens for å spille i de tre øverste divisjonene.

Det vil være et løpende behov for å kunne følge opp og rapportere all drift i klubben i henhold til handlingsplanen. Dette er også den viktigste grunnen for den omorganisering som styret vedtok tidligere i høst for å sikre at man får inn mer økonomisk og administrativ kompetanse i klubbens administrasjon.

Lisensregimet vi er underlagt er nytt av året for lag i 2. divisjon, og var således ikke et aktuelt tema den gang nåværende administrasjon ble ansatt.

Legger opp til medlemsmøte

Den treårige handlingsplanen som vi nå har fått godkjent av NFF var også et sentralt tema på det ekstraordinære styremøte i MFK på torsdag. I tillegg til et fulltallig styre (inkludert vararepresentantene) deltok også lovkomitéen og valgkomitéen. De to komitéene var invitert av styret for å diskutere nåsituasjonen i klubben og konkrete arbeidsoppgaver framover.

Etter råd fra lovkomitéen ble det vedtatt at det vil bli avholdt et medlemsmøte i nærmeste fremtid. Her vil styret gi en grundig presentasjon av handlingsplanen for 2018-20 og de konsekvenser styret mener denne har for klubbens drift – både sportslig og administrativt. I tillegg vil styret gi en oppdatering om pågående prosesser med tanke på 2019-sesongen.

Tid og sted for medlemsmøtet vil bli annonsert på www.mossfk.no og i Moss Avis så snart dette er endelig avklart.

For styret i Moss Fotballklubb
Thomas Thorkildsen
Leder

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design