Tid for engasjement.

Uroligheter og utfordringer kan oppleves negativt, og kan være dramatisk for dem det rammer. Men, det er i møte med utfordringer at endringer fremprovoseres, og krever at vi tenker nytt og annerledes. Dersom nedgangstider gjør at vi jobber mer effektivt, blir flinkere til å prioritere og finner nye krative løsninger, så vil jeg påstå at utfordringer er positivt og gjør oss sterkere.


 


Sammen er vi også sterkere. Dersom det stemmer at 40% av befolkningen er interessert i fotball, bør MFK kunne klare å få inn 6mill* i medlemsinntekter hvert år. Jeg utfordrer deg herved; oppfordre alle MFK sympatisører til å engasjere seg gjennom å tegne et medlemsskap!


 


Klubben står ved et vendepunkt og trenger vår hjelp og støtte for å kunne reddes. Mange har bidratt med dugnadsarbeid i mange år, nå må alle som bryr seg om klubben komme på banen. MFK har startet prosessen, på en åpen og ryddig måte. La oss jobbe sammen for at klubben skal leve i årene som kommer!


 


*12% av 30.000 innbyggere = 12.000 x 500kr = 6mill*.


 


Med fotballhilsen fra


Per Ivar Snarberg