Thorkildsen lot seg overtale

Thomas Thorkildsen bidro sterkt da Moss FK ble løftet ut av et økonomisk vanføre i 2011-12. Siden den gang har økonomien vært den største enkeltutfordringen for klubben til tross for store kostnadskutt. Fra et kostnadsbudsjett på elitesatsingen på ca. 15-20 millioner per år, har klubben nå et kostnadsbudsjett på spillerlønninger under 2 millioner kroner i 2015. Dette er et nivå som ligger på ”midten av tabellen” i norsk 2. divisjon.

Den tradisjonsrike fotballklubben har under Thorkildsens ledelse gjort store fremsteg i å bygge klubb; sport, administrasjon, marked, informasjon, arrangement og til dels økonomi er klart styrket. Klubben oppleves i dag som en langt mer åpen og inkluderende enn på lenge. Med sportslig suksess.

Men økonomi har vært et vedvarende tema også den seneste perioden. Moss FK har under Thorkildsens ledelse evnet å engasjere både gamle og nye samarbeidspartnere, men styrelederen opplever selv ikke å ha lyktes i tilstrekkelig grad. Dette var bakgrunnen for hans beslutning om å overlate ledervervet til noen andre.

«Vi har skåret inn til benet, og vedtatt nøkterne budsjetter med en inntekts- og kostnadsside vi virkelig har trodd på. Men vi har eksempelvis ikke klart å få på plass en generalsponsor de siste par årene, og i tillegg opplevd konsekvenser av forskuddsterte sponsorinntekter. Store bidragsytere gjennom en årrekke har redusert sin støtte, og med de rammevilkårene som ligger til grunn så jeg det som vanskelig å fortsette. Allerede våren 2014 informerte vi våre nærmeste samarbeidspartnere at dersom ikke svikten på markedssiden ble mindre ville klubben styre mot et underskudd i størrelsesorden 1,7 millioner. Velvillige enkeltpersoner har kommet opp med bidrag i størrelsesorden 500 000 kroner, men vi manglet fortsatt rundt 800 000 for å kunne ha gått inn i 2015 med et tilfredsstillende resultat for fjoråret. Inngangen til 2015 har vært veldig positivt på inntektssiden og vi har per dags dato solgt mer sponsorater enn for hele 2014 til sammen», uttaler Thomas Thorkildsen til mossfk.no 

Styrelederen er altså skuffet over at MFK starter en ny sesong med en betydelig økonomisk utfordring. Men han er også svært glad for støtten og oppfordringene om å fortsette som han har mottatt de siste ukene.

«Styret har gjennom flere de siste årene gjort en stor innsats med å bringe klubbens kostnader ned til et nivå vi mener skal være bærekraftig for et 2. divisjonsnivå, men samtidig også være tilstrekkelig for å skape en god sportslig arena for de beste talentene i vår region. I tiden framover må det jobbes parallelt med å finne inndekning for fjorårets underskudd samtidig som det fokuseres på markedsarbeid som legger forholdene til rette for god sportslig satsning i 2015 og årene framover. Etter å ha fått sterk støtte fra resten av styret og sentrale personer i og rundt MFK har jeg derfor bestemt meg for å si ja til å kunne gå på som MFKs leder i en ny periode».

Valg av MFKs styre finner sted på årsmøtet førstkommende fredag.
Se for øvrig egen sak om valgkomiteens innstilling til styre og tillitsverv: Klikk her