Terje Fleischer ansatt som Kommunikasjons- og sponsorsjef

Moss FK og Terje Fleischer har gjennom samarbeidet mellom Moss FK og SK Sprint-Jeløy blitt kjent med hverandre. Etter en omfattende ansettelsesprosess skilte Terje Fleischer seg ut som klubbens førstevalg.
– Vi i Moss Fotballklubb er svært glad for at Terje har valgt å bli med på laget, sier daglig leder Ole Henæs og styreleder Hans Jørn Rønningen.
Som mange i regionene vil vite, er Terje i dag styremedlem i Sprint-Jeløy. Dette vervet vil han fortsatt ha. Han går altså ikke fra Sprint til Moss FK, dette er en endring i hans profesjonelle karriere.

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med idrett og fotball på heltid, og med de fremtidsutsiktene som er i Moss FK nå ser jeg på dette som en utrolig spennende mulighet, sier Terje Fleischer.

– Ansettelsen av Terje er i tråd med det vi fra klubbens side har presentert i vår strategiplan, fortsetter daglig leder Ole Henæs.
– Vi skal opp og frem både kommersielt og sportslig, og en styrking av klubbens administrative side er helt nødvendig for å få til dette. Med stadionplaner og alle muligheter dette gir oss, er innfasingen av denne nye stillingen helt nødvendig. Vi skal skape entusiasme og stolthet, og dette kommer Terje til å bidra til, avslutter Henæs.