Støtt miljøet og MFK

Det vil minst 2 ganger pr uke bli sørget for at det blir ryddet rundt containerne som står godt plassert på Melløs stadion.


                        UFF-containerne står godt plassert utenfor Melløs stadion – (Foto: Alvin Holm)