Storslått gave fra Sparebank 1

Tekst: Klaus Hansen (klaus@mossfk.no)
Foto: Alvin Holm (alvin@mossfk.no)

Ivar Listerud holdt en tale der han fremholdt behovet for et ‘fyrtårn’ som
setter Mosse-regionen på kartet. Dette fyrtårnet må etter hans mening være Moss Fotballklubb, og han manet derfor både kommunen, næringslivet og privatpersoner til å støtte opp om
klubben. Og han gikk altså foran med å gi en storslått gave som klubben står
fritt til å benytte og som kommer i tillegg til avtalen banken har som klubbens
generalsponsor ut denne sesongen.


Adm.dir Ivar Listerud overrakte på vegne av Sparebank 1 sjekken på hele 2,5
millioner til MFK-formann Hans Jørn Rønningen

For ledelsen i Moss Fotballklubb gir denne gaven stor drahjelp i arbeidet med
å avslutte årets sesong og forberedelsene til den neste. Ivar Listerud fremholdt
viktigheten av å slutte opp om planene om opprykk til Tippeliga og byggingen av
ny arena, noe klubben selvsagt setter stor pris på. Vi håper at det er mange som
lar seg inspirere av hva han sa, og vi velger derfor å gjengi hans tale i sin
helhet under:


Kjære fotballvenner

Denne regionen – Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler – har et rikt kultur-
og idrettsliv og som Rygge-Vaaler Sparebank – som eier og driver SpareBank
1-bankene i regionen – etter beste evne støtter økonomisk. Det vil banken også
gjøre i fremtiden.

Denne regionen er unik på så mange måter. I dens rike flora av kultur og
idrett mangler vi imidlertid et “fyrtårn” som setter regionen på kartet.

Det er hevet over enhver tvil at fotball er det som fenger de fleste. Hvem
hadde kjent til Lillestrøm som sted om det ikke hadde vært for fotballaget.

Gjennom hele fotballsesongen er det nå 17. mai-stemning såvel i byen som
på den flotte fotballstadion når Fredrikstad Fotballklubb har sine hjemmekamper.
Det gjør på mange måter noe godt med den regionen. Når de får det til, så bør jo
vi også klare det. Såpass tro på oss selv må vi ha!

Om ett år kan vi feire at det blir Tippeligaspill i 2009 – og det på en ny
Melløs stadion. Men det gir seg ikke selv. Det krever at alle gode krefter nå
går sammen om å støtte Moss FK — også økonomisk. Skjer ikke det – ja, da blir
målet om Tippeligaspill vanskelig å nå. En god økonomisk plattform for klubben
må ligge i bunnen. Lik det eller ei. Slik er fotballverdenen blitt.

Moss FK har ikke milliardærer å “spille på”. Men det er et ordtak som
sier: “Sammen er vi sterke”. La oss alle som ønsker at regionen vår skal være i
fokus, gi klubben den økonomiske støtte som trengs — næringsliv, kommuner og
enkeltpersoner. La oss yte etter evne. La oss vise at det nytter ved at “samhold
gjør sterk”! La oss inspireres av den entusiasmen og patriotismen Joakim Arntsen
og Eirik Amundsen viser ved sin spontane pengeinnsamlingsaksjon for at klubben
skal kunne kjøpe Simon Bræmer. La oss alle ta til oss det store og ekte
engasjement som Kråkevingen har. La oss forene alle de gode ressurser i denne
regionen for at vi skal kunne oppleve Tippeligaspill på nye Melløs stadion i
2009.

Da vil også vi kunne oppleve Bergenske tilstander!

Vi i SpareBank 1 vil gjøre vårt til at målet kan nås og oppfordrer alle —
det være seg næringsliv, kommuner, politikere og alle regionens innbyggere — om
på hver sin måte å gi sin støtte til Moss FK.

Det er en glede for meg på vegne av SpareBank 1 Moss, SpareBank 1 Rygge,
SpareBank 1 Råde, SpareBank 1 Våler og SpareBank 1 Vestby å overrekke Moss FK
ved dens styreleder Hans Jørn Rønningen en gave i form av en sjekk. Lykke til
med forberedelsene med den viktige sesongen 2008.

Sjekken lyder på 2,5 millioner kroner.

Adm.dir Ivar Listerud
Rygge-Vaaler Sparebank / Sparebank 1

Melløs Stadion, 4. november 2007