– Stiller meg til disposisjon

Hans Jørn Rønningen sier at han har vært i tenkeboksen en tid. – Det å være styreleder i en klubb med ambisjoner om tippeligaspill krever en topp motivert person. Jeg føler at det har skjedd svært mye positivt i MFK i 2007. Summen av de signalene jeg registrerer i og rundt klubben gjør at jeg har stor tro på det vi holder på med, og jeg føler derfor at jeg går løs på en eventuell ny periode med like stor motivasjon som hittil.

– For å være litt mer konkret tenker jeg på de kontraktene og forsterkningene vi fikk på plass på slutten av sist sesong. Dette fikk vi til takket være støttespillere i lokalmiljøet, og dette har bidratt til at jeg mener det sportslig sett er realistisk for MFK å kjempe om et opprykk i 2008.

– Når det gjelder arbeidet med å få på plass ny intimarena er det nylig vedtatte forprosjektet et viktig steg på veien. Her vil jeg og resten av klubben bidra så godt det lar seg gjøre for en løsning som er til det beste for byen og toppfotball-satsningen i den, sier han.

Hans Jørn understreker at selv om han nå har bestemt seg for å stille til valg, er det opp til valgkomitéen og årsmøtet i slutten av februar å bestemme om han skal inneha vervet i en ny periode.