Status på emisjonsprosessen og ny arena

PRESSEMELDING:                                                   
STATUS PÅ EMISJONSPROSESSEN OG NY ARENA I MOSS


EMISJON:

Etter å ha avviklet halvparten av informasjonsmøtene i den pågående emisjonsprosessen har Moss FK AS fått inn seks av tolv millioner kroner og er dermed halvveis mot å nå sin målsetting. Det er derfor med stor spenning klubben nå ser frem til de to siste informasjonsmøtene, som forhåpentligvis vil være med på å sikre videre toppfotballsatsing i Moss. Disse to møtene vil avholdes på Tivoli Amfi den 12. og 19. august. Møtene er åpne for alle.


Dersom man ikke har mulighet til å delta på noen av de to gjenværende informasjonsmøtene, så kan man nå delta på et web-møte om emisjonen i Moss FK AS her: http://www.mossfk.no/kat/000149.asp


Mange som har vært i kontakt med Moss Fotballklubb har uttrykt en viss bekymring for hva som vil skje med beløpet man tegner seg for, dersom emisjonen ikke blir vellykket. I den
forbindelse har www.mossfk.no fått følgende kommentar fra Per A. Lilleng, styremedlem i Moss FK:
”Beløpet man tegner seg for vil aldri bli trukket dersom emisjonen ikke når minimumstegningen på 12 millioner. Således vil ethvert bidrag som tegnes nå være med på å sikre videre drift av Moss FK etter en vellykket emisjon”.


Det er for øvrig Ernst & Young som kvalitetssikrer emisjonsprosessen for Moss FK AS.


Moss Fotballklubb er samtidig stolte over å kunne avsløre at Nils Arne Eggen kommer til Moss den 19. august i forbindelse med det siste informasjonsmøtet. Møtet vil da starte med et foredrag med mannen som ledet Moss FK til seriegull i 1987 og det utloves et historisk tilbakeblikk, hans egen vurdering av mulighetene som ligger i Moss og andre Godfoten-teorier. Vi drister oss til å påstå at dette umulig kan bli kjedelig, så alle som er glade i Moss og MFK bør ikke gå glipp av dette.


Spørsmål om emisjonsprosessen kan rettes til Per A. Lilleng på mobil: 922 02 743 eller e-post: per.lilleng@mossfk.no.   


ARENA:

Fredag 31. juli sendte Moss Fotballklubb dispensasjonssøknad til lisensnemda i Norges Fotballforbund (NFF) om fortsatt spill på Melløs Stadion neste sesong. Pr. i dag tilfredsstiller som kjent ikke Melløs Stadion kravene som NFF stiller for spill i landets to øverste divisjoner.

”NFF innvilget oss dispensasjon for spill på Melløs Stadion i 2009 basert på planene om byggingen av nye ”Melløs Arena”. Vi har gjennom året hittil hatt en god og åpen dialog med lisensnemda i NFF om fremdriften i prosjektet, og MFK har understreket at vi har stor tro på en trinnvis og nøktern utbygging. Gjennom sommeren har vi jobbet mye i et forprosjekt som skal avgi et beslutningsgrunnlag for et første byggetrinn som dekker primærbehovene våre. Men det er uansett ikke mulig å være klare til seriestart i 2010 på en ny arena, og vi håper og tror at NFF på bakgrunn av dette innvilger MFK dispensasjon for et år til”, sier prosjektleder for ”Melløs Arena” og styremedlem i MFK, Klaus Hansen i en kommentar til www.mossfk.no.