Skal skape stort engasjement!

På gårsdagens pressekonferanse på Melløs kunne styreleder Jan André Solvang fortelle at den nærmeste uken vil bli brukt til å bygge opp engasjementet rundt emisjonsprosessen. Målet for emisjonen er å få inn minimum 12 millioner kroner – og styrelederen sa at han var optimistisk når det gjaldt å få til dette.

– Vi har allerede en liste på over 300 personer som har meldt sin interesse for emisjonen, sa Solvang.


Mange informasjonsmøter planlagt

Styremedlem Per A. Lilleng har fått ansvaret for de mer tekniske sidene ved emisjonen, og han kunne fortelle at aksjen vil koste 100 kroner, og at de vil bli solgt i to aksjeklasser:

   A-aksjer: Minstetegning er 100 aksjer (dvs. 10.000 kr).
   B-aksjer: Minstetegning er 20 aksjer (dvs. 2.000 kr).


Solvang kunne fortelle at det er planlagt fire informasjonsmøter i løpet av tegningsperioden (som avsluttes 20. august):

  Onsdag 22. juli kl 16.00
  Onsdag 29. juli kl 16.00
  Onsdag 12. august kl 16.00
  Onsdag 19. august kl 16.00


I tillegg vil det bli mulig å delta i informasjonsmøter via web. Dette er god løsning for privatpersoner som ønsker å kjøpe B-aksjer.

Klubbens hjemmeside blir viktig

mossfk.no blir en viktig informasjonskanal i prosessen. Det kunne webredaktør og styremedlem Klaus Hansen fortelle:

– Vi ønsker å bruke websidene våre til å gi løpende informasjon om emisjonsprosessen. Og vi vil også tilgjengeliggjøre svar på spørsmål som potensielle aksjonærer stiller til oss, sier Hansen

Hele spillestallen vil inngå i selskapets verdier


En av de viktigste verdiene i det nye selskapet vil være spillerstallen til Moss Fotballklubb.

– Hele den nåværende spillerstallen vil inngå i Moss FK AS sine verdier, sa Jan André Solvang. Dette har vi oppnådd ved at MFK Invest og RSF, de to selskapene som har hatt rettigheter knyttet til navngitte spillere, overfører disse til Moss FK AS og mottar aksjer i selskapet i stedet.

– I tillegg vil også fremtidige spillere – typisk utviklet av Yngres avdeling og Wang Toppidrett – utgjøre viktige fremtidige verdier i Moss FK AS, avsluttet en entusiastisk styreleder.For mer informasjon om «Emisjon 2009»: Klikk her