Ser framover etter et krevende år


Last ned årsberetningen i sin helhet ved å klikke på denne lenken: 
 
Styreleder Thomas Thorkildsen uttaler følgende til mossfk.no:
«I en klubb uten ansatte på administrativ side må markedsarbeidet drives på dugnad. Dette er selvsagt krevende, og for å komme i havn på inntektssiden var derfor innsamlingsaksjonen for å dekke kravet fra Moss kommune svært kjærkommen. Sammen med gaver gitt av eksterne støttespillere endte vi totalt sett opp omtrent på de 5,9 millionene som det var budsjettert for på inntektssiden. Men kampen for å overleve i 2. divisjon bidro til høyere kostnader enn budsjettert. Det gjør at vi ender opp med et regnskap for 2016 som viser et underskudd på 882 tusen».

Et viktig grep som allerede er gjennomført er ansettelsen av Kjetil Berge i en deltidsrolle som daglig leder. Dette gjør at Thomas forventer å kunne øke markedsinntektene i 2017.

«I budsjettarbeidet har vi brutt ned inntekter og utgifter på det enkelte lag hvor alle skal gå i balanse. Det er delt inn i tre «avdelinger»: Bredde (G6-G12), Utvikling (G13 – Rekruttlag) og  A-laget. Vi ser at det er behov for øke inntektene for A-laget og Utvikling, og her jobbes det nå med konkrete tiltak for å sikre at man kommer i havn». 

Høsten 2016 ble MFK innvilget et lån på inntil 2 millioner. Ved årsskifte har klubben løst inn 1,5 av disse, og dette er brukt til å overføre kortsiktig gjeld til langsiktig. 

«Håndtering av gjeld og fokus på inntektsskapende aktiviteter vil ha høy prioritet både hos daglig leder og det nye styret som velges om en uke», avslutter Thomas Thorkildsen.