Se bildene fra kampen









 





 

 

 



 





                                                         Alle foto: Alvin Holm