Saken sett fra Moss Fotballklubb sitt ståsted

Pressemelding – tap av lisens

Saken sett fra Moss Fotballklubb sitt ståsted:

Verdsettelse av kommersielle rettigheter

Etter at NFF hadde gått igjennom vårt emisjonsprosjekt i
fjor høst ble vi gjort oppmerksom på at vi ikke kunne skrive opp spillerrettigheter
i den konsoliderte balansen.  Det er følgelig tatt hensyn til og er i den
konsoliderte egenkapitalen eliminert med 3,9 millioner kroner. Vi fikk ingen
kommentar på verdsettelsen av kommersielle rettigheter presentert i det samme
emisjonsprospektet.

Etter at vi sendte inn informasjonen den 14.01 har vi også
blitt gjort oppmerksom på at vi i tillegg står i fare for å måtte eliminere
øvrige kommersielle rettigheter på kr. 5.760.000,- i sin helhet. Dette kom
overraskende på oss, da Moss Fotballklubb de siste årene har balanseført
kommersielle rettigheter med kr. 3.000.000,-.

Vi hadde derfor ingen grunn til å tro at det innleverte
regnskapet var i strid med NFF sine regler. Vi føler derimot at vi har gjort det
som er mulig for å tilfredsstille NFFs krav da regnskapet er basert på vår
erfaring med NFFs regler fra tidligere års godkjente regnskap, norsk aksjelov
og god regnskapsskikk.

Egenkapitalkrav

I det innleverte konsoliderte regnskapet har revisor bekreftet
en egenkapital på kr. 2.794.569,- hvor Moss FK AS inngår med en egenkapital på
kr. 11.045.579 og Moss Fotballklubb med egenkapital kr. 988.990.

NFF har i sin vurdering slettet verdien av de kommersielle
rettighetene med kr. 5.760.000,-. Det får store konsekvenser for det
konsoliderte regnskapet. Det vil si at der et regnskap etter norsk aksjelov og
god regnskapsskikk gir en egenkapital på kr. 2.794.569,-, gir det samme
regnskapet etter NFF sine regler – kr. 2.966.569,- i egenkapital.

Sammendrag

Moss Fotballklubb har tatt mange grep i 2009 for å få orden
på økonomien, og kan møte 2010 som en fotballklubb tilnærmet fri for gjeld. Det
takket være alle våre store og små støttespillere.
Vi beklager derfor på det sterkeste til alle våre venner at denne situasjonen
har oppstått.

 

Klubben kommer til å anke NFF sin beslutning og håper på
en god dialog i denne prosessen.

 

Kontaktpersoner:

 

Jan A. Solvang                   Per
A. Lilleng                                

Styreleder, Moss FK            Styremedlem,
Moss FK