– Registrerer stor optimisme

Av: Eystein Simonsen
Foto: Alvin Holm


Tror på oppsving
Møtet bar naturlig nok preg av budsjettinnstillingen for 2008, der inntektssiden fikk størst fokus fra representanter for medlemmene. Med nyansettelser og styrking av markedsapparatet, håper styret nå på et skikkelig oppsving. Sportslige resultater sammen med positiv utvikling rundt Melløs Arena, mener styret i seg selv vil generere interesse fra andre aktører enn dem man allerede har i folden. Den største inntektsposten blir dermed innsprøytning av eksterne midler fra villige sponsorer, mens post for spillersalg tas ned.


Bedre grep om markedsaktivitene
-Vi har styrket markedsapparatet og er på et helt annet spor enn vi har befunnet oss tidligere, lovet Rønningen forsamlingen. Systematisk jobbing og oppfølging av markedsaktivitetene fra styret, er av de tiltak som settes i gang.
-Lista er lagt høyt og der må den ligge hvis vi skal være med i dette selskapet, sa styremedlem Klaus Hansen etter møtet, og siktet til ambisjonene om opprykk.Bedre oppfølging
På spørsmål fra salen om hva man vil foreta seg hvis sponsorene uteblir, må man se en gang til på spillerstallen, som står for 60-70 prosent av de faste kostnadene, sa Rønningen. Enkelte medlemmer etterlyste bedre kontrollmekanismer med tanke på regnskapet underveis i sesongen, noe Rønningen bifalt. Han vil sørge for at kontrollkomiteen får seg forelagt statusrapporter jevnlig.


Mange positive effekter
Styrelederen fokuserte på den positive effekten beslutningen om å begynne gravearbeidene på Melløs vil komme til å gi, utover sportslig suksess for MFKs a-lag.
-Vi håper å kunne stikke spaden i jorda til høsten, og spille fotball på ny arena høsten etter. Mye avhenger av saksbehandlingen i de fora som kreves i slike saker, samt å komme til enighet om trafikkaviklingen i Varnaområdet, opplyste han videre. Her samarbeider Rønningen med årsmøtets dirigent, mosseordfører Paul Erik Krogsvold, for å overbevise veimyndighetene om at dette lar seg løse.


Adeccoligaen i skuddet
Klaus Hansen ba forsamlingen se på klubbens administrasjon som verdiskapere, renskåret for oppdraget, sammen med en tyngre satsning på markedet. Adecco-ligaen er satt på kartet av mediene, og TV2 vil vise kamper hele sesongen, påpekte Hansen. Dessuten vil vi se mer effekt av arbeidet med business-to-business, avrundet han.


Benkeforslag, men mest bifall
Valgkomitéens innstilling til de ulike styrer og utvalg ble bifalt av årsmøtet med unntak av forslag til ny valgkomité. Etter benkeforslag ble tidligere styreleder Knut Evensen valgt inn på bekostning av foreslått medlem Anne Bramo. Forslagsstiller Ralph Bakken mente valgkomitéen er tjent med en representant med lang fartstid i klubben. Som hans varamedlem ble Helge Thorvaldsen valgt inn. Her gikk foreslått varamedlem Bjørn Bergenheim ut.


Heder
Det ble dessuten delt ut hedersbevisninger og blomster til en rekke personer:


Knut Evensen
fikk MFKs hedersmerke for lang og tro tjeneste for klubben.
Frode Andresen
fikk MFKs hederskrus for god innsats som avgått styremedlem. Han er nå blitt daglig leder for Yngres avdeling.
Jon-André Fredriksen
fikk MFKs hederskrus for 200 spilte kamper for klubben.
Jonas Krogstad, Tommy Edvardsen og Amin Askar
fikk også MFKs hederskrus for 100 spilte kamper hver for klubben.

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design