– Redusert spillerstall

– Vi blir blant annet mer utsatt for skader, og antall utdelte kort som gir karantener. Det betyr at vi må gjøre visse endringer i øvelsene på treningene for å forebygge det med slitasjer og skader. Men det får vi se på i tiden som kommer.

Fra august måned så blir samtlige spillere i stallen semiproffe og vil dermed gå ned i stillingsprosent. Det betyr at spillerne får sjansen til å legge opp til en sivil jobb eller utdannelse ved siden av å spille fotball. Treningstidene vil også bli flyttet til senere på ettermiddagen. Dette er grep som må gjøres i forbindelse med den økonomiske situasjonen som er i Moss Fotballklubb pr dags dato.