Rådmannen støtter etableringen av Melløs Arena


I forslaget til økonomiplan for 2010-2013 skriver rådmannen:


Gjennom dialog med både Moss fotballklubb og Wang skole vil Melløs Arena kunne etableres som et trinnvis byggeprosjekt. Første del av kan stå klart fra januar 2011, med bane og tribune som er innenfor Norges fotballforbunds krav. Tribunen som bygges vil også kunne ivareta Wang skoles behov for undervisningslokaler. Gjennom en intensjonsavtale har Moss fotballklubb fremlagt en realistisk modell for gjennomføringen. Dette baserer seg på at Wang, Moss kommune og Moss fotballklubb betaler leie til et arenaselskap som står for driften. Moss kommunes leieavtale vil basere seg på ca 80% av banens kapasitet kan benyttes av breddeidretten. For sin andel av bruken skal Moss kommune betale kr 3,0 millioner pr år (inkl eventuell moms).
Rådmannen foreslår å innarbeide det årlige beløpet f.o.m. 2011.


Forslaget innebærer dermed at tre fremtidige leietakere på Melløs Arena er på plass:
– Wang Toppidrett: leie av skolelokaler for 180 elever på toppidrettsgymnaset
– Moss FK AS: leie av en godkjent arena for spill i de to øverste divisjonene
– Moss Kommune: leie som gir tilgang for breddeidretten i Moss


Klaus Hansen, styremedlem i Moss Fotballklubbs, har hatt ansvaret for klubbens arbeid med Melløs Arena de siste to årene. Han uttaler til mossfk.no at han er svært glad for dagens forslag fra rådmannen.


– Vi har, sammen med Wang Toppidrett, hatt en veldig god dialog med Moss Kommune gjennom hele høsten. Dersom dette forslaget vedtas vil det endelig være mulig å ta et steg videre i arenaprosessen. Næringslivet i byen kom på banen og sikret videre toppfotball i byen gjennom emisjonen i Moss FK AS. Flere av dem har også vist interesse å delta i etableringen av et arenaselskap som vil bygge og eie arenaen, sier Hansen.


Hansen ser altså ikke for seg at det er MFK skal bygge Melløs Arena. Moss Fotballklubb vil i stedet innta rollen som fremtidig leietaker på det nye anlegget. Sammen med Wang Toppidrett og Moss Kommune må klubben gå i dialog med aktørene som ønsker å stifte arenaselskapet, slik at byen får en arena som blir til glede og nytte for hele idretten i Moss.


– Jeg vil også anbefale at vi ARENA AS tas med i det videre arbeidet. De har hjulpet oss på en flott – og gratis! – måte hittil, og de besitter svært relevant erfaring fra lignende prosesser i både Sandefjord og Tønsberg. I tillegg er det helt naturlig at Moss Idrettsråd tas med i den videre dialogen, avslutter Klaus Hansen