Privatpersoner kan bli med for 2.000 kr

Derfor åpner fotballklubben nå for at privatpersoner kan kjøpe såkalte B-aksjer med en minimumstegning på kr. 2.000,-


Styreleder Jan André Solvang (bildet) uttaler i dag følgende til mossfk.no:

A- og B-aksjene vil begge gi eierskap i Moss FK AS. A-aksjene vil i tillegg gi møte- og talerett på selskapets generalforsamling.
På denne måten ønsker vi å gi en mulighet for privatpersoner og supportere som ønsker å eie en liten del av klubben i sitt hjerte.


Det vil selvsagt fortsatt være mulig for privatpersoner å gi sitt bidrag direkte til MFKs yngres avdeling, slik at denne blir representert på eiersiden i det nye aksjeselskapet, avslutter Solvang.Som tidligere nevnt vil det bli avholdt inverstorpresentasjoner i perioden 9. juli – 20. august, og det er i forbindelse med disse presentasjonene at det vil bli mulig å tegne seg for A- eller B-aksjer.


Følg med på mossfk.no for mer informasjon!