Permitteringsvarsel til alle ansatte i Moss FK

Moss Fotballklubb står fortsatt foran løpende økonomiske utfordringer, selv om både akkorden og emisjonen er på plass. Styret i Moss Fotballklubb ser seg derfor dessverre nødt til å sende ut et permitteringsvarsel, noe som er helt vanlig i bedrifter som opplever perioder med sviktende inntekt og ordretilgang, forklarer styreleder Jan Solvang.


Etter at næringslivet og det offentlige ble med på det omfattende løftet som akkorden og emisjonen var,  må fotballklubben forvente at det kan bli vanskeligere å starte på det ordinære inntektsarbeidet, som for eksempel salg av samarbeidspakker, medlemskap og sesongkort for neste år, som tradisjonelt sett er den eneste inntektskilden i perioden det ikke spilles fotball. I perioden det varsles om permitteringer, er fotballklubben uten inntekt og ikke i stand til å betjene sine lønnsforpliktelser.  Styret i Moss Fotballklubb vil fortløpende vurdere i hvilken grad permittering fortsatt er nødvendig og de ansatte vil bli holdt orientert om hvordan situasjonen utvikler seg.


Da emisjonen ble fullført i helgen, ga styret i Moss FK uttrykk for at det likevel ville være behov for å gjennomføre organisatoriske grep. Det vil også si oppsigelser eller permitteringer. Dersom emisjonen hadde fått inn mer enn 11 millioner kroner, så hadde vi kanskje ikke behøvd å gjennomføre dette grepet, fortsetter Solvang videre.


Moss Fotballklubb har foreløpig ikke permittert noen ansatte – kun sendt ut permitteringsvarsel. Emisjonen har reddet fotballklubben, men nå må alle ressurser settes inn på å skape inntekter for neste år.  Det er aldri hyggelig for en bedrift å måtte sende ut et permitteringsvarsel, men vi gjør dette for å legge gode og trygge rammer rundt økonomien fremover. Vi må ha styring på økonomien for neste år for å  gjøre klubben mer attraktiv,  avslutter Solvang.