Oppstart 1998/1999 årgang

Spørsmål?

Ta kontakt med meg på tlf.
Arbeid: 69 24 39 75
Mobil: 900 79 567

Sportslig hilsen
Frode Andresen
Leder yngres avdeling MFK