– Oppfordrer andre til å gjøre det samme

Onsdag meddelte Sparebank1 Østfold Akershus at de gir 10 kr pr tilskuer som kommer på byderbyet. Nå har altså BDO, her ved Knut Evensen, gjort det samme. Vi håper at ballen fortsetter å rulle sånn at vi sammen kan skape en ordentlig festdag for byen.

Tusen takk til BDO for støtten!!