– Ønsker meg flere kvinner til styrene

Av: Eystein Simonsen(eystein@mossfk.no)

Hovedstyret skal velge fire nye representanter til styret. Disse er på valg:

Styreleder Hans Jørn Rønningen
Styremedlem Morten Westheim
Styremedlem Espen Larsen
Vara styremedlem Per Ivar Snarberg

Styret som ble delvis fornyet under fjorårets valg, må sies å ha gjort en god jobb for klubben, mener Hans-Jacob Henæs. Han ser derfor ingen grunn til å innstille en ny kandidat til styreleder-jobben.

-Hans-Jørn har sagt seg villig til å ta to nye år, og vi ser da ingen grunn til å innstille andre nå. Vi har hatt en bra sesong under hans ledelse.

Noen stor dramatikk forventer ikke Henæs den 15. februar. Da samles generalforsamlingen på Melløs for å votere over komitéens innstilling.

-Det er ikke tradisjon for dramatikk og støy på Melløs, mener Henæs.
-Tilløpet i fjor er ingenting mot hva andre klubber opplever. Og viser blant annet til ”erkefienden” litt sør for oss.
-Vi er et fredelig ”folkeferd” her i byen, hevder den tidligere mossetreneren.

Hans-Jacob Henæs har med seg den tidligere mossestopperen Jan Erik Fredriksen og frisør Geir A. Monge i valgkomitéen. Disse tre venter nå på tilbakemelding fra hovedstyret på hvilke kandidater som ønsker gjenvalg, for deretter å gjøre sine vurderinger frem mot generalforsamlingen.

-Vi står fritt til å innstille dem vi mener bør være med videre, påpeker Henæs. Med det sier han at det kan komme inn andre i styrene enn dem man kjenner i dag. Likevel er han mest opptatt av å oppfylle lovverket som sier noe om kjønnsfordelingen i styrene.

-Vi har kun én kvinne i hvert av de styrene som leder klubben. Vi burde hatt langt flere! Det finnes mange oppegående og dyktige kvinner i byen som vi burde hatt med oss. Det blir et helt annet miljø med flere kvinner, og jeg ville knapt ”giddet” å lede foretaket der jeg selv er ansatt uten kvinnene der, glipper det ut av en engasjert Henæs.
-Det blir rett og slett kjedeligere uten kvinnene!

-Det er ingen hemmelighet at fotball-Norge sliter med kvinneandelen i styre og stell, men vi bør gjøre noe med det nå, formaner valgkomitéens leder.
Etter det mossfk.no forstår, er det ikke for sent å melde sin interesse til valgkomitéen. Vi vil tro det også er lov å anbefale egnede kvinnelige kandidater.

Styret til Yngres avdeling ledes av Frode Andresen som ikke er på valg i år. Det er derimot noen av styrets medlemmer, forteller Hans-Jacob Henæs. Også her avventer valgkomitéens medlemmer tilbakemelding fra styret.

mossfk.no kommer tilbake med mer om valget på et senere tidspunkt.

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design