Ønsker godt samarbeid

Følgende er etter Moss FKs oppfatning fakta i  den aktuelle saken: 

  • Moss FK har sendt  brev på 17 spillere fordelt på seks klubber i aldersgruppene 95 og 96.
     
  • Av de sju spillerne som det er sendt brev på til Ekholt Ballklubb er det fortsatt ikke tatt direkte kontakt med noen av spillerne fra Moss FKs sin side.
     
  • Moss FK har fått tilbakemelding fra Ekholt Ballklubb at seks av de sju spillerne ønsker å fortsette i EBK.
    Dette har Moss FK respektert fullt ut.


Moss FK ønsker seg et samarbeid med naboklubbene i regionen. At samarbeidet ikke fungerer godt nok er noe vi i Moss FK heller ikke er tilfreds med. Men om man ikke blir enige om en samarbeidsavtale mener vi at det blir for lett å kun skylde på den ene parten.

Vi stiller oss også undrende til at daglig leder Øyvind Strøm i Østfold Fotballkrets ser det som lite hensiktmessig å sende brev på spillere, da dette gjøres basert på regelverket som er utformet av medlemsklubbene i NFF.

Å sende brev på spillere er etter vår mening til spillerens nåværende klubb sin fordel. Hensikten med regelen om at klubber skal sende brev på spillere at at nåværende klubb skal bli klar over en eventuell interesse fra andre klubber, og dermed ha muligheten til å presentere eget opplegg først.

Moss FK ønsker å knytte til seg de beste spillerne for å utvikle best mulig lag og fremtidige A-spillere i Moss FK. For å knytte til seg en spiller må Moss FK presentere et opplegg som spilleren selv synes er attraktivt.
Men det vil uansett være opp til spilleren og dennes foresatte å velge hvilken klubbarena som passer best til spilleren.

Moss FK ønsker et godt samarbeid med alle klubber i distriktet, og vi vil arbeide aktivt for å bidra til dette framover. 

Med sportslig hilsen
Moss FK