Ønsker Erik Holtan som ny hovedtrener i Moss FK

Ansettelsen av Holtan avhenger av at hans nåværende arbeidsgiver Norges Fotballforbund godkjennner at han jobber 50% på Melløs ut året. Klubben håper det formelle kommer på plass i løpet av helgen, og at Holtan således kan lede laget i neste kamp – hjemme mot Nybergsund Trysil, førstkommende søndag kl 18.00.


Vanskelig periode


Moss Fotballklubb har i lengre tid hatt store økonomiske og sportslige utfordringer.


De økonomiske utfordringene har vært svært krevende, men gjennom knallhardt arbeid, utallige dugnadstimer og gode dialoger kunne Moss FK i fjor rapportere om en ferdigforhandlet akkordløsning med næringsliv og det offentlige, samt en vellykket emisjonsprosess i Moss FK AS.


Dette medførte at klubben kunne omtale seg selv som gjeldsfri, men grunnet løpende avtaler måtte kostnadsnivået senkes ytterligere i løpet av 2010-sesongen. I løpet av årets sesong har nye grep blitt tatt fortløpende for å komme i mål med budsjettet. I sum betyr dette at kostnadsnivået i klubben i løpet av de to siste årene har blitt halvert og Moss Fotballklubb har gått fra en profesjonell fotballklubb til en semi-profesjonell.


Parallelt med dette har de sportslige resultatene ikke vært tilfredsstillende for Moss Fotballklubb. Per i dag ligger laget på nedrykksplass i årets Adeccoliga.


Endringer i løsning rundt A-laget


Moss Fotballklubb har frem til i dag hatt Per Morten Haugen som hovedtrener, mens Joakim Klæboe har vært hans assistentstrener. Dette ansvarsforholdet er nå avviklet.
Moss Fotballklubb erkjenner at disse to har ledet laget under svært utfordrende arbeidsvilkår og at hverdagen har endret seg siden dette arbeidsforholdets inngåelse.
Dette tar nå Moss Fotballklubb konsekvensen av og velger nye løsninger rundt klubbens A-lag:


    – Erik Holtan – ny hovedtrener i Moss FK ut 2010-sesongen. 
    – Per Morten Haugen – tilbys ny stilling som sportssjef i Moss FK.
    – Joakim Klæboe – har valgt å tre ut av rollen som assistenttrener.
    – Mike Speight – engasjert som sportslig konsulent.


Denne løsningen er finansiert av eksterne midler og vil således ikke påvirke årets budsjett i Moss Fotballklubb.


Bedre rustet


Grunnet den utfordrende økonomiske og sportslige situasjonen satte Moss Fotballklubb, i forkant av årets sesong, følgende to målsetninger:
1. Overleve økonomisk
2. Overleve sportslig


Styret i Moss Fotballklubb mener at fotballklubben står bedre rustet til å oppnå de nevnte målsettingene med endringene som nå gjøres.
Skulle Moss Fotballklubb oppnå disse to målsettingene er klubbens videre plan å starte oppbyggingen i 2011.


Moss Fotballklubb ønsker samtidig å rose alle sine ansatte, samarbeidspartnere, supportere  og venner for deres unike lojalitet og dette vitner om en klubbfølelse som hører hjemme i den aller øverste divisjonen.


Dersom du skulle ønske ytterligere kommentarer, så kan du kontakte styreleder i Moss Fotballklubb, Jan A. Solvang, på 970 45 570 eller daglig leder i Moss Fotballklubb, Frode Andresen, på 900 79 567.