Nytt styre på plass

Styret i Eldres avdeling ser slik ut:

Leder: Kjell Nygård (tidligere nestleder)
Nestleder: John Thorvaldsen
Kasserer: Helge Thorvaldsen
Første varamann: Ståle Mikalsen
Andre varamann: Per Steffen Christiansen

Revisor: Einar J. Aas
Revisor: Geir Henæs

Valgkomite:
Per E. Lorentzen
Espen Steffensen
Bjørn Henry Jensen