Nytt styre i Moss FK AS

Styret i Moss FK AS består etter valget av følgende personer:


– Klaus H. Hansen, styreleder (aksjonærvalgt)
– Niels Wiig, styremedlem (aksjonærvalgt)
– Thomas Thorkildsen, styremedlem (aksjonærvalgt)
– Petter Stølen, styremedlem (valgt av årsmøtet i Moss Fotballklubb)
– Ralph Bakken, styremedlem (valgt av årsmøtet i Moss Fotballklubb) 


Nyvalgt leder Klaus H. Hansen uttalte følgende til mossfk.no etter møtet:


– Den viktigste jobben for Moss FK AS i den nærmeste tiden vil være å arbeide videre med å skaffe inntekter til driften av de tre lagene som utgjør elitesatsingen (dvs. A-laget, rekruttlaget og Junior Interkrets). I tillegg blir det viktig å få på plass et godt samarbeid med klubben og å sikre god økonomisk styring.