– Nye Melløs intet monster !

Av: Eystein Simonsen(eystein@mossfk.no)

Moss Avis har skrevet om behandlingen av byggeplanene for nytt stadionanlegg de siste dagene, og uttrykk som «monsterbygg» har blitt brukt. Det tverrpolitiske organet («teknisk utvalg») står tilnærmet samlet om å mene at leilighetskomplekset ble for ruvende, meldte Moss Avis. Rønningen påpeker imidlertid at det hele tiden har vært en tett dialog med godkjennende myndigheter. Årsaken til at Moss FK vil bygge i 7. etasjer, er simpelthen fordi dette gir en bedre utnyttelse av eiendommen og dermed en helt nødvendig inntjening til klubben.

– Bygget er ikke noe monster, men vi forstår at det kan virke stort, medgir styrelederen. Han har imidlertid en vesentlig begrunnelse å fremlegge.

– Bakgrunnen for å bygge leiligheter fra Moss Fks ståsted, er i første rekke for å kunne finansiere en ny stadion med alle påkrevde fasiliteter. Norges Fotballforbund stiller krav til nevnte som ikke kan forbigås om byen ønsker en tippeligaklubb, fremholder Rønningen.

– Fremstillingen i Moss Avis må ikke forstås dithen at vi kjører vårt eget løp på Melløs. Vi føler at vi er i god dialog med kommunen, og dette vil vi fortsette med, forsikrer Rønningen.
Og fortsetter: – Vi vil fortsette dialogen med kommunen om antall etasjer, men hvor vi nok også må påpeke viktigheten av finansieringen. Det er også viktig at vi nå ikke får for mange forsinkelser i fremdriften. Vi har jo som kjent planer om tippeligaspill på Melløs senest i 2008, avslutter han.