Ny leder i yngres avdeling

Fakta
Truls Andersen er opprinnelig fra Oslo, men har bodd flere år i Son. Han er gift, og har to barn. Han har lang erfaring fra fotballmiljøet som trener for aldersbestemte lag, faktisk sju år totalt. I tillegg så har Truls vært sportsjef på seniornivå i Soon IF. Det er derfor ingen tvil at Andersen har god erfaring fra denne lidenskapen som heter fotball.

Naturlig overgang
– Det har seg slik at sønnen min har spilt fotball i Soon IF over lengre tid, når han meldte overgang til Moss Fotballklubb så var det jo helt naturlig at jeg fulgte med på lasset over til kråkebyen, legger Andersen til med et smil.

Årsmøtet
– På årsmøtet i februar 2009 så ble jeg valgt inn som nestleder i yngres avdeling her i klubben. Jeg har det siste året jobbet i administrasjonen her på klubbhuset sammen med mange dyktige medarbeidere. Fra første januar så ble jeg ansatt som administrativ leder i yngres. Jeg har ansvaret med å følge opp samtlige lag fra 2003 årgangen og opp til juniornivå. Ellers så følger det jo med en god del kontorarbeid og oppgaver som Frode Andresen var ansvarlig for tidligere. Den nyansatte adm, lederen, legger ikke skjul på at fotball er en viktig del av livet.