Nøkternt og smart


Da vi passerte årsskiftet var det blitt tydelig at det mest realistiske grepet for å komme videre var å planlegge en trinnvis arenautbygging. BackeGruppen og ARENA AS er selskaper med god erfaring fra arenabygging, og begge ble engasjert for å se på et mulig første byggetrinn. Mandatet fra MFK: Kom opp med en nøktern og smart skisse for en arena som (1) blir godkjent for Adecco-/Tippeligaspill av NFF, (2) har en tilskuerkapasitet opp mot 6000, (3) gir bedre opplevelser for tilskuere og sponsorer, og ikke minst (4) kan huse Wang Toppidrett som vil ha 180 elever fra skoleåret 2010/11.


Begge selskapene har kommet opp med samme svar: Det er mulig å oppfylle MFKs kriterier innenfor en totalramme på 85 millioner kr. Dette er et beløp vi mener skal være mulig for klubben og dens samarbeidspartnere å finansiere via nye inntektskilder – dvs. at man ikke spiser av samme pott som det vi nå bruker til driften og det viktige utviklingsarbeidet i klubben.


Vårt budskap har hele tiden vært følgende: NFF krever at Melløs Stadion MÅ opprustes. Byen og fotballklubben får mye mer igjen hvis man bruker de samme pengene som et bidrag til en ny arena i stedet. Det gamle stadion kan i stedet opprustes til et flott friidrettsanlegg (finansiert ved det planlagte salget av tomta foran anlegget til bygging av en ny boligblokk her). Dette vil utgjøre de to første og nødvendige stegene som skal til for å kunne gjøre Melløs til det regionale kompetansesenteret for idrett som den nye kommunedelplanen legger opp til.


Moss by og Moss Fotballklubb står overfor en rekke spennende muligheter som kan gagne oss i mange, mange år framover. Hvis gode krefter jobber sammen er jeg sikker på at vi kan gripe disse mulighetene.


 
Klaus Hansen
Prosjektleder «Melløs Arena»