– Myte at det er krise i Moss FK

– Det er mye som tyder på at vi er på rett vei, samtidig som vi fortsatt har mye å gå på. Vi har de siste ukene allikevel fått blandet omtale i deler av lokalpressen. Vi har lest at ingen vil sponse oss, at vi er i en sponsorkneik og at publikum ikke er lojale mot oss. Er det slik, spør Henæs retorisk.

Her følger fakta og tanker ved inngangen til 2007 sesongen, presentert av Henæs.

Sponsorstatus

Dersom vi skal sammenligne årets sesong med tidligere sesonger, ser et raskt tilbakeblik slik ut: Vi rykket ned i Adeccoligaen (den gang 1. divisjon) i sesongen 2002. I 2003 hadde vi sponsorinntekter på 4,3 millioner. I 2004 økte dette til 4,5 millioner, før det ble gjort et hopp til 5,5 millioner i 2005. Dette hoppet skjedde etter at klubben fikk inn betydelig med midler i den da nyopprettete Bygg- og Eiendomspoolen i desember 2005, som tilkjennegjort i lokalpressen på den tiden.

I 2006 har vi øket dette ytterligere. Pr. i dag har vi hatt sponsorinntekter på 6,5 millioner, og vi jobber med langsiktige kontrakter som kan gi positive resultater for inneværende år. Årets sponsorinntekter er fordelt på i underkant av 90 forskjellige sponsorer. Dette betyr med andre ord at vi har betydelig større sponsorinntekter i år enn tidligere år.

Vi er derfor godt fornøyd med sponsorkneika vi er inne i, for den går rett vei – oppover! Vi slår oss selvsagt ikke til ro med dette. Det er alltid mulig å øke antall samarbeidspartnere, og det skal vi klare! Vi er godt inneforstått med at næringslivet måler en profilering gjennom MFK opp mot annen bruk av reklame- og markedsføringmidler. Vi er svært opptatt av å være et konkurransedyktig altermativ i så måte, som gir den enkelte samarbeidspartner noe tilbake etter egne definerte ønsker. Vårt soleklare mål er at MFK skal være et positivt utstillingsvindu med B2B, opplevelser og engasjement, ikke et «sort hull» man bruker overskytende midler på av ren goodwill. Moss Avis sin artikkel om at nesten 4 av 10 bedrifter ønsker å støtte oss underbygger at vi er på rett vei.

Tilskuertall

Vi har i år hatt et gjennomsnitt på 1808 tilskuere på våre hjemmekamper. Vi er ikke best i klassen med dette snittet, men vi registerer at vi ligger godt an sammenlignet med tidligere år. I 2003 hadde vi et snitt på 2282. Da hadde vi 10 085 tilskuere i vår hjemmekamp mot Fredrikstad, som trakk snittet opp med mer enn 500 tilskuere. I 2004 hadde vi ingen slike kamper, og et snitt på 1737. I 2005 hadde vi et snitt på 2059 tilskuere. 9107 av disse var på plass i sesongens siste kamp mot Sandefjord, og dette trakk opp snittet med drøye 400 tilskuere.

Som sagt: Vi slår oss ikke til ro med årets tilskuertall, selv om de er brukbare sammenlignet med tidligere år. Målet er selvsagt å få enda flere til Melløs neste år.

I tiden som kommer vil vi presentere flere løsninger og prosjekter som vil øke engasjementet i Moss by og rundt Moss Fotballklubb. I mellomtiden melder vi følgende fra klubbhuset: Myten om klubbens krise er sterkt overdrevet!

Ha en riktig god helg!

Vennlig hilsen

Ole Henæs

Daglig leder

Moss Fotballklubb

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design