mossfk.no til topps i ny kåring !

Daglig leder Ole J. Henæs kunne i dag hente hjem en ny pris til klubbhuset på Melløs. mossfk.no vant kåringen for beste nettside Norsk Toppfotball har arrangert i høst, med en jury sammensatt av representanter fra Niso og ulike medier.

Norsk Toppfotball arrangerer hvert år Årets Toppfotballdag hvor klubbene fra de to øverste divisjonene er invitert sammen med sponsorer. Det var altså på denne tilstelningen prisen ble delt ut i dag.

I begrunnelsen heter det at mossfk.no har en klar klubbprofil, man finner «alt» om klubben, og siden har hyppige og gode nyhetsoppdateringer.
Daglig leder Ole J. Henæs fortalte en festkledd forsamling at nettsiden drives utelukkende på frivillig basis, og at klubben vil fortsette å utvikle nettsidene neste sesong.

Juryen besto forøvrig av Knut Espen Svegaarden fra VG, Silje Johannesen fra NISO, Rune Nøstvik fra NRK og Camilla Grund fra Carat.

Dette er den andre førsteprisen mossfk.no henter hjem på kort tid. Redaksjonen ser nå fruktene av arbeidet som startet sommeren 2005, med bare 4 frivillige medarbeidere. Nettsidene manglet oppdaterte nyheter, fasong og profil, og ikke minst noen som kunne drive sidene i mer ordnede former. Nå er vi tydeligvis på rett vei!

Redaksjonen har ellers den siste tiden fordoblet sin frivillige stab, og dermed økt mulighetene for å få mer bredde i stoffet.

Fortsatt er redaksjonens fremste mål å være tidlig, hyppig og riktig ute med nyheter om og fra klubben. Dernest skal vi etterstrebe å tilgjengeliggjøre hundre års historie ved hjelp av tekst, tabeller og historier for omverdenen. Som «internavis» for klubben, skal viktig info kunne hentes først her. Et uttrykt mål er å få på plass mer billedmateriale både i statisk og levende form, i første rekke fra kampene Moss FK spiller.
Og endelig – at summen av disse målene gjør MFK kjent og attraktiv også utenfor Moss!

mossfk.nos redaksjon takker igjen for tilliten!

Redaktør Eystein Simonsen

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design