mossfk.no pusser støv av gamle helter

Av: Klaus Hansen
(klaus@mossfk.no)

Under menyvalget «Historie > Tidligere spillere» vil du i dag finne en oversikt over spillere fra MFK som har deltatt på det norske landslaget – fra Svein Grøndalen med 77 kamper til Glenn Holm med 1.

Klikk her for å gå til oversikten.

Neste oversikt ut vil være en liste over spillere fra MFK som har gått til proff-spill i utlandet. Følg med!