mossfk.no landets beste fotballweb !

mossfk.nos redaksjonsmedlemmer er en smule stolte over å ha tilfredsstilt kriteriene for å bli kåret til landets beste fotball-web. Redaksjonen ser på siden som klubbens KOMMUNIKASJONSKANAL og ikke bare en informasjonskanal. I dette ligger et ønske om å komme i dialog med klubbens medlemmer, supportere og byens befolkning, for derigjennom å skape blest og interesse for hundreåringen Moss FK. I videste forstand har vi hatt et ønske om å bidra til at Moss FK blir et viktig og synlig sportslig og kulturelt innslag i distriktet. Og dermed i siste instans en merkevare alle kan være stolte av.

Redaksjonen takker for tilliten og er inspirert til å fortsette med å forbedre produktet mossfk.no !

På vegne av redaksjonen,
redaktør Eystein Simonsen