mossfk.no har 60 000 UNIKE besøk per måned !

Av: Eystein Simonsen(eystein@mossfk.no)

Man skal måle korrekt for å kunne sammneligne seg med andre. Refererer man til visning av antall enkeltsider, blir tallet gjerne svært høyt. Snakker man derimot om unike besøk, blir tallet litt annerledes. Vi spurte vår egen webmaster om tallene for mossfk.no.

-For mossfk.no ligger tallet per måned på ca 180.000 for dette, mens vi har ca 60.000 unike besøk per måned, forteller mossfk.nos webmaster, Klaus Hansen.

Sprints hjemmesider, forteller Jørn Johansen henrykt at klubben har hatt en formidabel økning.
-I februar endte antallet sidevisninger på www.sprint-jeloy.no på 45 436. Det betyr mer enn 1600 sidevisninger per dag. For nettstedet er dette enda en ny rekord.

Jørn Johansen forteller at det i februar for to år siden var det 2838 sidevisninger, mens det i fjor endte på 10 581 sidevisninger (3,6 ganger flere) – og i år ble det 4,3 ganger flere sidevisninger i februar sammenlignet med februar 2006.

moss-avis.no hadde i januar 55590 unike brukere og 540401 sidevisninger. Jeg er litt usikker på hvordan Moss Avis definerer brukere i denne sammenheng – for det er ikke lett å skille brukere på nettet fra hverandre, forklarer Hansen.

Moss Dagblad hadde for øvrig følgende tall på nettsidene våre for januar på 292.413 sidehenvisninger og 29.641 unike brukere, melder Øystein Wolf i Moss Dagblad, og avisen er meget fornøyd med sine tall.

Klaus Hansen tror altså det handler om antall besøk og ikke brukere når Moss Avis og Moss Dagblad presenterer sine tall, slik også mossfk.nos tall beregnes.

Uansett er altså mossfk.no blant de 2-3 mest besøkte websidene i mosseregionen, antar webmaster Klaus Hansen.

Ikke verst, sier vi!

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design