Moss søker daglig leder 


For å søke stillingen ber vi deg, innen 22. juni, registrere ditt kandidatur via vår hjemmeside www.aims.no og vedlegge cv.


Grunnet lavt budsjett har vi kun valgt å publisere stillingsannonse i Moss Avis og på våre egne nettsider.