Moss skal tilbake i det gode selskap !

Av: Redaktør Eystein Simonsen(eystein@mossfk.no)

-Presentasjonen vil inneholde klubbens planer for igjen å bli en toppklubb, og ikke minst hvilken betydning en ny stadion har for å nå dette målet. Moss Fotballklubb er også meget mottakelige for innspill til strategien som blir presentert, forteller styremedlem Klaus Hansen til mossfk.no.

Den siste tidens mange oppslag om helt nye stadionplaner, men også kritikk for manglende oppfølging av potensielle støttepartnere, er noe som ikke har gått mosseledelsen hus forbi.

-Vi har hatt et brukbart trykk fra mediene både når det gjelder ny stadion og viktige støttespillere, sier Hansen. Han velger å se positivt på interessen rundt klubben.


– Er vi tafatte på Melløs som ikke ser vår besøkelsestid med hensyn til potensielle sponsorer, Hansen?


-I det kritikken kom opp i lokalmediene, var vi i ferd med å finpusse den nye strategiplanen som presenteres for sponsorene onsdag morgen. Og det er nettopp våre viktigste støttepartnere som først får den nye strategiplanen i hende. Onsdag vil vi svare på kritikken og fortelle litt om hvorfor vi ikke har gått tydeligere ut i mediene. Og jeg kan røpe at det i stor grad skyldes det interne fokuset vi har hatt for å kunne legge frem en realistisk og god plan. Vi har tidligere sett at vi har vært for smale i arbeidet med strategiplanene, og gjort noe med det.

-Hva er forskjellen fra forrige plan?
-Vi har gått bredt ut internt i klubben og invitert spesielt Yngres til å bidra til at strategiplanen får det innholdet som nå presenteres. Vi har sett viktigheten i at klubbens talentfabrikk er med og påvirker retningen i klubben, forklarer Hansen og sier at Eldres, representanter for a-laget og sentrale støttespillere også har fått si sitt før styret konkluderte.

Når sponsorene har fått sin presentasjon onsdag, vil resten av omverdenen få innblikk i den nye strategien.
Møtet onsdag morgen er imidlertid åpent for medlemmer og andre interesserte, poengteres det fra klubbhuset i ettermiddag.

Påmelding sendes til mfk@mossfk.no