– Moss har jobbet målbevisst mot sunn økonomi

Moss har sammen med Brann, Strømsgodset, Bodø/Glimt og Løv-Ham fått en irettesettelse basert på innrapporteringen per 30.06.2010. Irettesettelsene er basert på brudd på enkeltområder i handlingsplanene klubbene selv har satt opp. Dersom de ikke leverer i forhold til sine egne planer inn mot neste rapportering vil neste sanksjon være trekk av ett poeng i sesongen 2011 (for de lagene som da spiller i de to øverste divisjonene). Den neste rapportering vil dreie seg om klubbenes tall per 31.12.2010.

 

– Forbundets beslutning kommer ikke som noen overraskelse på oss, uttaler styreleder Klaus Hansen i Moss FK AS til mossfk.no i ettermiddag. Vi mottok tilbakemeldingen på vår innrapportering fra NFF i forrige uke, og den viser at vi igjen var kategorisert som en såkalt “Kategori I”-klubb. Ved årsskiftet var vi i “Kategori II” takket være emisjonen og akkorden som berget klubben fra konkurs på slutten av 2009.

 

– Moss Fotballklubb etablerte sommeren 2009 en langsiktig plan for hvordan man skulle få kostnadene i klubben ned på et håndterlig nivå. Gjennom hele inneværende sesong har vi jobbet med å kutte ned på kostnadene (hovedsakelig lønn), og dette gjør at vi ved utgangen av sesongen 2010 har et månedlig kostnadsnivå som er på linje med de inntektene vi mener er trygt å budsjettere med framover. Dette er en prosess som har pågått i hele 2010, og vi var klar over at vi ikke var i mål ved utgangen av første halvår, fortsetter Hansen.

 

NFF baserer sin irettesettelse på to delområder som Moss ikke når opp på i regnskapet per 30.06.2010. Det dreier seg om den såkalte personalkostratioen (dvs. den andel lønn utgjør av de totale inntektene) og soliditeten (dvs. egenkapitalgraden).

 

– Samtidig som klubbene rapporterer inn de faktiske regnskapstallene per 30.06.2010 skal de også legge ved en prognose for hele året. For Moss Fotballklubbs del viser denne prognosen at personalkostratioen per 31.12 vil ligge betydelig lavere enn per 30.06 og at vi vil ha en positiv egenkapital. Styreleder Hansen understreker avslutningsvis at ledelsen i klubben har hatt en tett og god dialog med Norges Fotballforbund gjennom sesongen, og at man ved inngangen til 2011 anser å være på rett kostnadsnivå.

Les mer om Fotballforbundets offentliggjøring her:
http://www.fotball.no/nff/NFF-nyheter/2010/–Klubbokonomien-gar-rett-vei/