Moss Fotballklubb SKAL tilbake til Tippeligaen !

Det er fortsatt slik at klubbens offisielle målsetning er opprykk i 2007. Dette er en målsetning som baserer seg på strategiplan fra høsten 2004, som skulle resultere i opprykk i i løpet av en 3-års periode. 

Pr. i dag er A-stallen ikke komplett. Den består av 19 spillere, det skal være 22. Vi har beholdt store deler av førsteelleveren fra 2006. Kvaliteten på neste sesongs lag vil avhenge av forsterkningene som kommer til klubben i vinter. Klubbens holdning til kommende sesong er derfor at vi skal se hvordan stallen ser ut når den er komplett, før vi setter endelig målsetning for 2007. Dette vil være en målsetning som er tuftet på realisme.

Den endelige målsetting vil reflektere vår plan for de 3 neste årene. Det jobbes nå med å oppdatere klubbens strategifundament som omhandler samtlige aspekter av klubbens drift. Det skal settes realistiske krav og rammer for: 
– Økonomi/marked 
– Sportlige ambisjoner
– Spillerstall
– Støtteapparat
– Administrativ bemanning
– Organisering
– Anleggsutvikling

Det endelige resultatet av dette arbeidet skal inneholde kostnadsestimering og en finansieringsplan som sikrer måloppnåelse – som er spill i Tippeligaen!

Sportslig hilsen
Ole Henæs
Daglig leder
Moss Fotballklubb
www.mossfk.no 
4641 9614