Moss Fotballklubb mot rasisme!

Kråkevingen skriver på sin hjemmeside at de har tatt et oppgjør med en person som stod sammen med Kråkevingen, og for fremtiden bortvist denne personen fra Kråkevingens felt på Melløs.

Moss Fotballklubb stiller seg ett hundre prosent bak Kråkevingens beslutning om å bortvise vedkommende person. Personer med rasistiske holdninger eller som kommer med rasistiske tilrop er ikke velkomne på Melløs og vil bli bortvist fra stadion. Hjelp oss å beholde Melløs som en sone fri for rasisme.

Vi har null toleranse for rasisme!

Moss Fotballklubb, 7. juni 2006