Moss Fotballklubb blir et Rent Idrettslag!

Moss Fotballklubb skal nå utforme en antidopingpolicy og ha klare kjøreregler for sitt antidopingarbeid. Blant utøverne skal det gjennomføres enkle tiltak for å øke kunnskapen om antidoping. Slik ønsker vi å skape gode holdninger.

Vi er klar over at Moss Fotballklubb spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Mange ungdommer tilbringer mye av fritiden sin på våre aktiviteter. Vi ønsker å vise at vi har et godt og dopingfritt miljø, hvor foreldre trygt kan sende barna sine.

Vi har nulltoleranse til doping!

”Rent idrettslag” er et samarbeidsprosjekt mellom Antidoping Norge og Norges idrettsforbund.

Informasjon om programmet finnes på www.rentidrettslag.no

Sertifikatet Rent Idrettslag tildeles Moss Fotballklubb.