Moss FKs damegruppe

 
MOSS FK`S DAMEGRUPPE
 
Vi blåser herved liv i Damegruppa til Moss Fotballklubb. Ønsker derfor at så mange som mulig har lyst til å være med og bidra til, å skape en god og kreativ stemning i og rundt klubben. Dette være seg uansett alder,kjønn, med eller uten fotballkunnskaper!!  
 
Tirsdag 26. Okt. kl. 1900 på Klubbhuset
 
møtes vi for å legge en aldri så liten «strategiplan» på hvordan vi skal få til dette. Det eneste som er bestemt på forhånd er :
– ingen verv, kun frivillig basis
– ingen pålagte dugnadstimer 
– ingen tvang, der er lov å si nei hvis det ikke passer
 Det blir en uformell samling med kaffe og wienerbrød,,, forhåpentligvis også… mange gode forslag 🙂
 
Vel Møtt!!
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til 

Helle Enerhaugen 
TLF: 93 69 78 15