Moss FKs damegruppe informerer

Vi diskuterte oss frem til hva vi har lyst til å bidra med, og alle var her helt enige om, at det med å skape en god atmosfære og positivitet i og rundt klubben, er noe vi skal jobbe med i fellesskap.

Vi gleder oss stort til at et «nytt» klubbhus snart er på plass, slik at det blir lettere for en Damegruppen å kunne samle alle  til  sosiale aktiviteter osv.

For å kunne skape god og kreativ stemning krever dette litt kapital. Dette skal gjennomføres blant annet, ved loddsalg. Det første av loddsalgene går av stabelen lørdag 20. nov på Rema 1000 ved kanalen. Vi ønsker derfor alle gevinster velkommne! 

Vi vil også få lov til å rette en stor takk til Eldres Avdeling i MFK, som har bidratt med litt startkapital !

Som en ildåp for Damegruppa har vi også meldt oss på som et lag i den store Mossemesterskapet i lokalkunnskap (Mossequizen), som blir arrangert på Tivoli Amfi onsdag 3. november. Der skal vi gå for gull i engasjement 🙂

Neste møte i Damegruppa er satt til mandag 15. nov. kl. 1900 på Melløs. Her håper vi selvfølgelig at flere finner veien.

Vi trenger alle som har lyst til å være med!!

Høsthilsen fra Damegruppa

Helle Enerhaugen tlf : 93 69 78 15
Trude Hansen      tlf : 97 67 19 83