Moss FK reddet – talentenes teater kan åpne

MOSS FK REDDET – TALENTENES TEATER KAN ÅPNE


Etter noen nervepirrende uker og dager er det nå altså klart at to av sesongens viktigste målsettinger for Moss FK er nådd;
plassen i Adeccoligaen er sikret og kontroll på økonomien er gjenvunnet.


De økonomiske utfordringene har vært spesielt krevende, men gjennom knallhardt arbeid, utallige dugnadstimer og gode dialoger kan Moss FK nå rapportere om følgende:
– ferdigforhandlet akkordløsning med næringsliv og det offentlige.
– vellykket emisjonsprosess i Moss FK AS


Moss Fotballklubb er svært glade og ydmyke over å ha kommet i mål med dette og ønsker i den forbindelse å komme med noen presiseringer:
Næringslivets bidrag de siste dagene (3,5 millioner kroner) er ikke lån, men derimot gaver og innskudd i emisjonen. Andre deler av næringslivet og det offentlige har bidratt stort gjennom å godta en akkordløsning Det har vært overordnet for Moss FK og ikke starte neste sesong med gjeld og disse løsningene betyr at klubben blir gjeldsfri og driften fremover er sikret. Rent formelt er emisjonen enda ikke fullført, da bl.a. et premiss for tegning av fullmakt endret seg med utsettelsen av emisjonsfristen. De som har tegnet seg vil derfor bli kontaktet av Moss FK på nytt i løpet av de nærmeste dagene, for å undertegne en ny fullmakt, hvor alle detaljer stemmer. Det er også gledelig å kunne registrere at Moss FK AS har eierrettigheter til alle spillerne i klubben.


Moss Fotballklubb kommer ikke på noen måte til å lene seg tilbake etter dette, det er snarere tvert i mot nå jobben begynner. 2010-sesongen skal planlegges sportslig og økonomisk, samtaler med Norges Fotballforbund skal føres, gamle og nye samarbeidspartnere skal kontaktes og visjonene i emisjonspresentasjonen skal videreføres. Moss Fotballklubb skal bygges opp igjen, med stolthet og entusiasme, til glede for hele byen og idrettsmiljøet.


Vi minner også om at det er kalt inn til ekstraordinært årsmøte i Moss FK torsdag den 5. november kl 19.00 på Melløs Stadion.
Dagsorden finner du her: http://www.mossfk.no/sak/004180.asp