Moss FK øker fokuset på klubbsamarbeid

2017
er godt i gang, og med ny daglig leder på plass er det enklere for MFK å bruke
ressurser på klubbsamarbeidet. Ole Martin Nesselquist kom inn i MFK som
Sportssjef i 2015, og startet umiddelbart arbeidet med klubbsamarbeid.

 


Vi opprettet et samarbeidsutvalg som har jobbet sammen siden 2015. Tiltakene
som har vært arrangert siden det har vært blant annet Den Store Trenerdagen i
fjor sommer, og spillerutviklingsprosjekt for 2004-kullet, forteller
Nesselquist.

 

MFK
har i 2017 sagt seg villig til å besøke lag og klubber rundt i distriktet.
Klubben ønsker å bidra med spillerutvikling og trenerutvikling. Alle disse
tiltakene er gratis for klubbene.

 


Vi var på Øreåsen i helgen og trente Øreåsen ILs gutter 2005- og 2006-lag.
Henrik Stokkebø og Aleksander Braun Andresen var med fra A-stallen, og jeg
kjørte økten sammen med dem. Det er fantastisk å se fotballgleden rundt om i
distriktet, og det er helt klart mange gode fotballspillere, sier Nesselquist.

 

I
tillegg til besøket på Øreåsen har hovedtreneren vår vært på to lagssamlinger
hos Ekholt BK, hvor han har pratet om kosthold, næring og fotball. Og førstkommende
torsdag skal han til Rygge.

 


På Rygge skal vi arrangere et tiltak for trenerne og Juniorlaget til Rygge IL.
Jeg skal kjøre en økt med Juniorlaget til Rygge, hvor Rygge ILs trenere kan
komme og observere. Og etter treningen er det lagt opp til teori, sier han.

 


Nå som Kjetil har kommet inn som daglig leder er det enklere å sette av tid til
disse tiltakene. Og alle i klubben er helt enige om at dette er tiltak som bør
prioriteres. Når vi lykkes i denne byen, kommer vi til å gjøre det fordi alle klubbene
står samlet om noe. Og tiltak som dette er ett kjempeviktig ledd å nettopp
dette, legger Nesselquist til.

 

I
tillegg til klubbesøk, arrangerer Moss FK sammen med samarbeidsutvalget nå Den
Store Trenerdagen igjen. Denne gangen blir det også på Restaurant Ro, og datoen
er fredag 10.mars. Dette ble arrangert i juni 2016, og var et veldig vellykket
arrangement. Over 60 lokale trenere deltok, og fikk faglig påfyll fra sterke
fotballtrenere. Det var også en veldig fin sosial seanse på kvelden etter seminaret.

 


Vi går for en lik modell i år. Det er nye foredragsholdere, som skal holde
minimum det samme nivået som de sist gjorde. Og det var veldig bra nivå. Vi
legger opp en lik modell på seminaret, og vil åpne opp for det sosiale i
etterkant også i år, sier Nesselquist, som leder arbeidet med disse tiltakene.

 

Mer
informasjon om Den Store Trenerdagen 2017 kommer fortløpende de neste ukene,
men MFK håper alle lokale trenere og fotballinteresserte kan holde av datoen.

 


Sist var vi over 60 som deltok, det hadde vært veldig gøy om vi kan øke
antallet denne gangen, sier MFKs hovedtrener.

 

2004-prosjektet
ble opprettet i fjor, og inneholdt fem treningsøkter for spillere i byen født
2004. Spillerne ble tatt ut på bakgrunn av holdninger, oppførsel og ferdigheter.
Nå økes treningsmengden noe, og MFK arrangerer et lignende tiltak på nytt for
byens 2005-kull. Nå skal det gjennomføres syv treningsøkter på Melløs Stadion,
og øktene vil i større grad enn sist bli ledet av MFKs trenere. Hovedtrener Ole
Martin Nesselquist og Utviklingssjef Kim Andersen vil ha hovedansvaret for
øktene.

 


Det er en kjempefin mulighet for unge spillere i byen til å trene med de andre
beste spillerne. Og når jeg sier de beste, så er dette vurdert på holdninger,
oppførsel og deretter ferdighet. Holdninger og oppførsel er det viktigste for å
bli en god fotballspiller mener vi, forteller Nesselquist.

 


Dette tiltaket bidrar til å gjøre avstanden mellom klubbene mindre, spillere og
trenere får møtes på tvers av klubber og alle får muligheten til å ha gode
ekstraøkter, legger han til.

 

Dette
er noen av tiltakene som arrangeres i tiden som kommer, men MFK vil gjerne at
flere engasjerer seg.

 

– Vi vil gjerne bidra ut mot lokalmiljøet, så
dersom noen ønsker å ha besøk av oss, så send meg en mail. Jeg lover at vi skal
stille opp, avslutter Ole Martin Nesselquist.