Moss FK dropper arenaplanene

Moss Fotballklubb (MFK) har i lang tid arbeidet for å tilfredsstille kravene fra Norges Fotballforbund (NFF) til balanse i økonomien. Dette har MFK lykkes med ved hjelp av sine mange støttespillere, i og utenfor næringslivet. MFK har i dag derfor både positiv egenkapital (et hovedkrav fra NFF for å bli tildelt spillelisens) og ubetydelig gjeld.

Det andre hovedkravet til lisens fra NFF gjelder kamparena. Her føler MFK at klubben har gjort det som er mulig, både i forhold til kommunen og klubbens omgivelser for øvrig. Dette arbeidet har pågått kontinuerlig siden høsten 2004. MFK registrerer at det uttrykkes manglende tillit til at klubben vil greie å realisere prosjektet. MFK konkluderer derfor med at de ikke lenger kan arbeide videre med arenaplanene.

MFK viser nå til vedtaket i Moss kommune av 29.09.08, 3. ledd som sier:

”Hvis nye Melløs Arena ikke lar seg realisere, oppgraderer Moss Kommune dagens Melløs, slik at den tilfredsstiller minimumskravene fra NFF”.

MFK håper nå på et nært og godt samarbeid med Moss Kommune for å tilfredsstille arenakravene til lisens.

Kontaktperson er Per Lilleng (Styremedlem Moss FK) på mobil 922 02 743