MFKs syn på arenautvikling


Med bakgrunn i de siste dagenes debatt om NFF’s krav til stadionanlegg, med påfølgende knytning til Moss FK’s vurdering av å bygge ny arena, føler jeg at det er nødvendig å utdype samt prøve å forklare hvordan vi i klubben ser på dette.


Jeg vil starte med å sette rammen rundt hva klubben egentlig er. Moss FK er en bedrift med 30 ansatte som jobber med å utvikle produktet «fotballopplevelse» til å bli så godt som mulig. Dette produktet leveres hver søndag i sesongen og er avhengig av at mange rammevilkår ligger til rette for å lykkes med en god leveranse (seier) som igjen er med på å generere inntekter : Riktig sammensatt trener- og spillerstall. God administrasjon for daglig håndtering av drift. Trivsel på arbeidsplassen gjennom miljø, trygghet, lokaler og baneforhold. Gode fasiliteter for kunder (publikum, sponsorer, samarbeidspartnere og investorer). I tillegg kommer det mye mer som gjør dette til et komplekst produkt hvor konkurrentene våre i Fotball-Norge gjør alt de kan hver eneste søndag for å gjøre sitt eget produkt så godt som mulig på bekostning av vårt eget. DETTE HANDLER KONSTANT OM PRODUKTUTVIKLING.


Produktutvikling er en viktig del av enhver bedrifts overlevelsesevne. Som et enkelt eksempel på dette vil jeg stille deg et spørsmål. Ville Nokia overlevd og vært markedsleder i dag om de fremdeles bare solgte den samme telefonen som for 10 år siden? Svaret er enkelt, men det har krevd mye penger investert i produktutvikling å komme dit de er. Dette betyr at man må se etter forbedringspotensial i alle elementer av produktet (inkludert driften) og investere så smart som mulig der man ser at man får mest igjen for pengene og innsatsen.


Moss FK’s evne til å forbedre sitt produkt vil avgjøre om klubben kan fortsette å være en fotballklubb naturlig tilhørende i de to øverste divisjonene. Vi tror sterkt på at det å satse på å bli enda bedre på talentutvikling både er bra for regionen og er en god økonomisk investering. Wang Toppidrett er og vil være en viktig samarbeidspartner og suksesskriterium for oss i dette arbeidet: Et godt kompetansemiljø med en jevn tilflyt av talenter fra vår egen og andre regioner. Et annet satsingsområde er å tilrettelegge for at produktet blir interessant nok, også utover det sportslige, til at både nasjonale og regionale bedrifter synes det er en god investering å legge igjen pengene sine hos Moss FK. En av utfordringene her er dagens stadionanlegg. 


Arbeidsforholdene for de 30 ansatte er ganske dårlige. For de som har tilbrakt tid på kontorene, fellesrommet (venterom/spiserom/møterom etc.) samt garderobene er ikke det vanskelig å forstå. For våre kunder (tilskuere, samarbeidspartnere, sponsorer og investorer), som gjør det mulig for klubben å eksistere, er det minst like dårlige forhold. Jeg tror at dette gjør totalproduktet vårt så dårlig at det vil være vanskelig å klare å leve av det fremover. Hadde det vært din egen daglige arbeidsplass tror jeg ikke du hadde akseptert det. Så da nærmer vi oss kjernen i arenadebatten: Moss FK må forbedre produktet også på dette området både for de ansatte, og ikke minst for kundene våre, for å unngå at det blir en langsiktig styrt avvikling av toppfotball i Mosseregionen.


På bakgrunn av dette mener jeg at det er vår plikt i klubben å jobbe for å finne den beste løsningen på utfordringen over. En ny arena handler for oss om å investere smart for å få mest mulig igjen for hver eneste krone som investeres.


Moss Avis har i det siste fokusert på kravene NFF stiller til et arenaanlegg som minimum tilfredsstiller Adeccoliga-spill. For oss i Moss FK er det – som jeg har forsøkt å beskrive over – minst like viktige at vi klarer å :  • skape en bedre arbeidsplass
  • levere et bedre produkt til kundene våre
  • kunne tilby flere produkter til kundene våre
  • legge til rette for et tett samarbeid med Wang og andre samarbeidspartnere
  • stimulere breddeidretten

Moss FK har jobbet i mange år med å finne den beste løsningen for en bedre arena. Den siste skissen for bygging av ny arena ser nå ut til å være den beste bedriftsøkonomiske løsningen for klubben. Et meget nøkternt anlegg med plass til 180 elever på Wang Toppidrett, MFKs toppfotballvirksomhet, gode kundefasiliteter og god tilgang for breddeidretten i Moss. Forutsetningen for å gjøre denne investeringen er selvfølgelig at inntektsgrunnlaget er tilstrekkelig for en troverdig finansiering og drift av anlegget. Om dette er mulig ser vi først når alle avtaler er på plass.


Til slutt ønsker jeg å understreke to ting. For det første er det viktig å forstå at vi ikke bare kan ta grep for å komme oss på beina økonomisk igjen nå, uten å tenke på hvordan vi skal håndtere det som kommer fremover. Vi må se på hvordan vi kan investere smart for fremtiden. Ellers vil vi aldri komme til en sunn økonomisk drift. For det andre håper vi på et godt samarbeid med NFF, hvor vi ser på om dagens krav til arenaene i Adeccoligaen bør justeres.


Jeg håper denne artikkelen har gjort det klarere for mange hvorfor vi i dagens situasjon også er nødt til å se fremover for å sikre at Moss FK kan være en god omdømmebygger for regionen vår.Moss, 21. oktober 2009

Jan André Solvang
Styreleder i Moss Fotballklubb