MFKs styre og komitéer 2008

Tekst: Alvin Holm (alvin@mossfk.no)

Valgkomiteens innstilling til valg av styre og tillitsmenn i Moss Fotballklubb for 2008.

MFK-styret-2008

Leder:
Hans Jørn Rønningen (08-09), gjenvalgt
Nestleder:
Per Lilleng (ikke på valg)
Leder i yngres avdeling:
Per Jørgen Johnsen (NY)
Styremedlemmer:
Steinar Johnsen (ikke på valg)
Morten Westheim (08-09), gjenvalgt
Edel Bruun (08-09), NY
Klaus Hansen (ikke på valg)
Evy Viken (ikke på valg)
Varamedlem:
Rune Viken (08-09) NY, (Kråkevingen)

Styret i yngres avdeling
Leder:
Per Jørgen Johnsen, (NY) velges for 08
Nestleder:
Kjell Jacobsen, Velges for 1 år
Styremedlemmer:
Dag Andresen, Gjenvalg 1 år
Bjørn Ove Hattevig, Gjenvalg 1 år
Morgan Heia, Gjenvalg 1 år
Monica Løken, Gjenvalg 1 år

Kontrollkomité:
Medlemmer:
Karl F. Stokkan, Gjenvalg 1 år
Ingar Askheim, Gjenvalg 1 år
Varamedlemmer:
Magnar Nilsen, Gjenvalg 1 år
Carsten Backe, Gjenvalg 1 år

Valgkomité:
Medlemmer:
Sindre W.Mork, velges for 08
Bjørn Holm, velges for 08-09
Knut Evensen, velges for 08-09-10
Pers.varamedlemmer:
Per Henæs, velges for 08
Ronny Johansen, velges for 08-09
Helge Thorvaldsen, velges for 08-09-10

Lovkomité:
Medlemmer:
Per Viggen, ikke på valg 08-09
Bjørn Listerud, ikke på valg 08
Ivar Listerud, velges for 08-09-10
Pers.varamedlemmer:
Carl F.Gjerdrum, ikke på valg 08-09
Geir Henæs, ikke på valg 08
Tore Carlsen, velges for 08-09-10

Innstillingskomité for æresbevisninger:
Medlemmer:
Hans Jacob Henæs, velges for 08-09
Morten Westheim, ikke på valg 08
Jan Erik Fredriksen, velges for 08-09-10
Pers.varamedlemmer:
Svein Andreassen, velges for 08-09
Ingar Askheim, ikke på valg 08
Tore Carlsen, velges for 08-09-10

Dommernes representant:
Oddmund Karlsen, velges for 08