MFKs årsberetning for 2018

MFKs årsberetning for 2018

Moss Fotballklubbs årsberetning for 2018 kan lastes ned ved å klikke på lenken under:
Årsberetning MFK 2018

Om årsregnskapet:

  • Årsregnskapet viser et driftsresultat på kr 802 018 og et årsresultat etter ekstraordinære poster på kr 1 234 653. Driftsresultatet er helt i tråd med budsjett.
  • Årets inntekter er kr 7 325 867 – noe som er 376 tusen over budsjett.
  • Kostnadene utgjør kr 6 523 849 – noe som er 388 tusen over budsjettert.
  • Ekstraordinære poster omfatter hovedsakelig gaver og gjeldsettergivelser, og utgjør samlet 529 tusen.
  • Utviklingen i egenkapital er i henhold til det som er angitt målsetning i klubbens økonomiske handlingsplan.

I tillegg til årsberetningen legges også følgende dokumenter til årsmøtet fram for nedlasting:

– Valgkomiteens innstilling

– Forslag fra lovkomiteen