MFK søker etter Spillerutvikler

Moss by, 40-50 min sør for Oslo med tog og bil, ligger i naturskjønne omgivelser sentralt ved Oslofjorden.

Moss Fotballklubb er i gang med en omorganisering av det sportslige utviklingsarbeidet i klubben. Denne prosessen innebærer en klar styrking av den sportslige kompetansen i utviklingen av egne spillere, med tanke på spill i Tippeligaen. I denne prosessen inngår det ansettelse av Spillerutvikler på heltid, fra og med sesongen 2003.

Naturlige arbeids- og ansvarsområder
for denne fagpersonen vil bli;

  • Videreutvikle og gjennomføre klubbens sportsplan m.h.t. spillerutvikling (”Mosse-spilleren”)
  • Administrere klubbens fotballskoler
  • Hovedtrener for klubbens Junior Interkretslag
  • Deltakelse i klubbens trenerforum
  • Administrativt ansvar overfor Moss Fotballklubb’s samarbeidsklubber, Østfold Fotballkret’s sone-prosjekt og Wang Toppidrett (etableres i Moss høsten 2002)

Videreutvikle og administrere klubbens talentspeidernett.

Moss Fotballklubb søker en person med solid trenerkompetanse og stort engasjement, som har evne til å inspirere og samarbeide.

Stillingen vurderes i første omgang å løpe i 3 år.
Lønn og andre betingelser etter avtale.

Søknadsfrist 20. august 2002

Spørsmål om stillingen kan rettes til Geir Henæs; 958 25 861.

Søknad merket ”Spillerutvikler” sendes;
Moss Fotballklubb, Pb 47, 1501 Moss.