– MFK satser videre

Stadionsaken har versert mye i media den siste tiden, og siste nytt er at teknisk utvalg har anbefalt at reguleringsplanen skal godkjennes. Betyr dette at stadionplanene nå vil bli realisert?

– Ja, det ser lysere ut enn på lenge. Vi har jobbet mye med presentasjon av planene, slik at beslutningstagerne i kommunen har samme bilde av hva det er snakk om som vi har. Men selv om teknisk utvalg nå har anbefalt å godkjenne planene, så er ikke saken ferdig før bystyret har gitt sin godkjenning også. Det skjer antageligvis den 25. oktober. – Vi vil ikke forskuttere noe, og derfor vil vi fortsette informasjonsarbeidet i tiden som kommer også.

Det kan altså gå mot en arena med eliteserie-standard på Melløs. Årets sportslige resultater har dessverre ikke vært helt av eliteserie-standard, og Moss Avis har bebudet store budsjettkutt for klubben neste år.

– Ja, det stemmer at budsjettet vil bli redusert neste år. I år tok vi sjansen på at den sportslige framgangen ville fortsette, og la opp til et inntektsnivå tilsvarende minst 3. plass i årets adeccoliga. Når vi da ikke leverer varene, så er det klart at klubbens markedsverdi hos tilskuere, sponsorer og media er lavere enn forutsatt. – Det må vi ta konsekvensene av, og har derfor redusert forslaget til budsjett neste år fra ca 18 mill kroner til 13,5 mill kroner. Men det er årsmøtet i februar som endelig fastsetter budsjettet, og vi håper jo fortsatt at det skal finnes en «rik» onkel der ute. Men med realisme i øynene – og uten rik onkel er nok 13,5 mill et riktig nivå.

Betyr dette at den sportslige satsningen blir redusert neste år?

– Normalt fastsettes den sportslige ambisjonen på treningsleiren på La Manga før sesongstart. I år tok vi sjansen på at oppgangen ville fortsette. Vi hadde jo tross alt det samme laget som avsluttet 2005-sesongen så flott, og styrket støtteapparatet ytterligere. Neste år vil vi ikke forskuttere dette før treningsleiren, men nesten hele første 11’ern er jo spikret allerede, så jeg mener at det ser forholdsvis lyst ut mht det sportslige. Vi kommer til å supplere noe med egne spillere fra yngres rekker, og noen utenfra. Vi har imidlertid is i magen, og forhaster oss ikke. Av erfaring er det ikke alltid de dyreste og antatt beste spillerne som slår til. Vi skal ha 22 gode spillere på plass ved sesongstart.

Men hvordan skal klubben klare å redusere utgiftene med nesten 5 milloner?

– Vi gjør som alle andre virksomheter og må redusere på noen områder. Det er ikke sikkert at vi trenger heltidsansatte innenfor alle områder – og det er noe vi ser på allerede. 

Mener du med det at staben på Melløs skal reduseres?

– Det er noe vi ser på. Vi står i dag uten materialforvalter etter at Lars Smith sluttet. I tillegg har keepertrener Roar Johansen begynt i en ny stilling utenfor klubben. Vi ser på hvordan vi kan få erstattet disse funksjonene, men det er ikke sikkert vi ansetter noen til å gjøre de jobbene. – Vi ser som sagt på om vi kan få til noe mer dugnadsarbeid. Dette er noe vi jobber med. Vi holder for tiden på å snu alle steiner på Melløs for å se hvordan vi skal få budsjettet til å gå opp. Dette gjelder i forhold til spillerstall, trenerapparat, øvrige ansatte og andre kostnader. Vi er optimister, og vil understreke at vi ikke skal redusere den totale satsningen, bare gjøre ting på andre – og mer kostnadseffektive måter.

Hans Jørn avslutter med å krysse fingerene for de resterende kampene. En positiv sesongavslutning vil ha positiv effekt på hele klubben – og øke markedsverdien foran neste års satsning. Han lover å komme tilbake med mer informasjon om stadionsatsningen og andre forhold så snart de foreligger.