MFK og Sprint formaliserer samarbeid

Av: Eystein Simonsen(eystein@mossfk.no)

– Ja, vi har hatt et løp gående i noe tid, og jeg er veldig fornøyd med den prosessen vi er inne i, forteller Rønningen.

Han forteller at klubbene har en felles intensjon om et samarbeid som bringer Moss FK tilbake til Tippeligaen og etablerer Sprint/Jeløy i øvre del av 2. divisjon. Det er ikke snakk om sammenslåing av klubbene, heller ikke administrativt samarbeid som for eksempel i Grenlands-klubbene.

– Nei, det ligger ingen sammenslåing av klubbene i disse planene. Vår intensjon er å legge til rette for felles spillerutvikling, spillerutveksling og trenersamarbeid på en mer konkret måte enn i dag. Samtidig må vi se på anleggssituasjonen i byen og behovet for baner, og vi finner derfor naturlig at Moss og Sprint samarbeider også på dette området.

– Dette er ikke utspill som bare gagner storebror i byen?
– Nei, det er hele poenget at vi skal legge til rette for de to klubbenes ulike behov. Sprint skal fortsatt være breddeklubben, mens Moss er det forventede Tippeligalaget. Vi skal ikke fiske spillere på Yngres-nivå, men det er naturlig at de beste spillerne fra junior og oppover spiller på samme lag, utdyper Rønningen.

– Hva annet ligger konkret i planene?
– Vi hadde tenkt å få mer substans inn i planene før vi presenterte dem, men ryktene har gått foran oss, og vi finner det derfor naturlig å si noe. Utover det som allerede er nevnt, vil vi opplyse om at én fra hvert styre møtes denne uka for å lage en skisse. Deretter blir undertegnede og styreleder i Sprint, Bård Sundrehagen, med i det videre arbeidet.

Rønningen legger vekt på at samarbeidet skal ha en klar målsetning og vise en målbar utvikling. En evaluering etter noe tid er derfor naturlig, mener styrelederen.

mossfk.no har bragt i erfaring at det var Sprints Thomas Colin Archer som først tok kontakt med Moss FK om et mer formalisert samarbeid. Sprints styreleder, Bård Sundrehagen, har forøvrig hele tiden vært klar på at Jeløy-klubben støtter fullt opp om Moss’ satsning som byens toppklubb.